Infoblad Vergunningvrij bouwen en het Bouwbesluit 2012

Steeds meer bouwwerken mogen zonder omgevingsvergunning voor het bouwen worden gebouwd. Maar ook vergunningvrij bouwen moet voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

Infoblad Vergunningvrij bouwen en het Bouwbesluit 2012 (PDF | 3 pagina's | 1,6 MB)

In het Bouwbesluit 2012 is een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken samengevoegd. Het Bouwbesluit 2012 vervangt het Bouwbesluit 2003, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het Bouwbesluit 2012 bevat ook enkele nieuwe voorschriften.