Infoblad Vrije indeelbaarheid Bouwbesluit 2012

Vrijheid bij de indeling van een gebouw is een belangrijk uitgangspunt in het Bouwbesluit sinds 1992. Waar mogelijk is aan de opdrachtgever overgelaten hoe de indeling van ruimten in een gebouw eruit ziet. Dit geldt zowel bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen, bij het daadwerkelijk bouwen van een bouwwerk als bij latere wijzigingen van de indeling in ruimten.