Infoblad Gelijkwaardigheid Bouwbesluit 2012

Op grond van de gelijkwaardigheidsbepaling mag op een andere manier aan een voorschrift uit het Bouwbesluit 2012 worden voldaan dan is aangegeven. Voorwaarde is dat de gekozen oplossing minstens dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als met het betreffende voorschrift is beoogd. Dit biedt bijvoorbeeld meer ruimte voor het toepassen van innovatieve oplossingen.

Infoblad Gelijkwaardigheid Bouwbesluit 2012 (PDF | 3 pagina's | 191 kB)

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor het bouwen, slopen en gebruiken van bouwwerken. Het Bouwbesluit 2012 komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003.