Infoblad Energiezuinigheid van nieuwe woningen - Bouwbesluit 2012

Informatieblad over de minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen in het Bouwbesluit 2012.