Handreiking Visualiseren van MKBA-resultaten

Deze handreiking geeft tips hoe alle informatie uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse vereenvoudigd en gevisualiseerd kan worden, zodat de essentie snel is te begrijpen en tegelijkertijd voldoende naspeurbaar en transparant is. Zo kan de “black box” die een MKBA soms lijkt toegankelijker worden gemaakt voor bestuurders en burgers.

Handreiking Visualiseren van MKBA-resultaten (PDF | 34 pagina's | 3,0 MB)