Infoblad Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie - Bouwbesluit 2012

Deze brochure geeft informatie over de voorschriften voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zoals vastgelegd in Bouwbesluit 2012, NEN-normen en harmonisatie- en interpretatiedocumenten voor inspectie.