Informatieblad Wet wijziging vermelding van het geslacht in de geboorteakte (transgenders)

Dit informatieblad vermeldt op hoofdlijnen onder welke voorwaarden iemand de oorspronkelijke vermelding van het geslacht in de geboorteakte kan wijzigen.

Gesproken versie