Brochure curatele, bewind en mentorschap

In deze brochure vindt u informatie over wat curatele, bewind of mentorschap betekent en wanneer deze maatregelen genomen kunnen worden.

De brochure bevat de volgende onderwerpen:

 • De maatregelen kort samengevat
 • Aanbevelingen van het LOVCK
 • Waarom ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap?
 • Wie vraagt curatele, bewind of mentorschap aan?
 • Aan wie moet een verzoek worden gericht?
 • Wie kan tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd?
 • Wat gebeurt er nadat u het verzoek hebt ingediend?
 • Hoger beroep
 • Kosten en rechtshulp
 • Wat zijn de taken van de curator, bewindvoerder en de mentor?
 • Belangen van derden
 • Einde van de maatregel
 • Financiële vergoeding
 • Wilsbekwaam of niet wilsbekwaam: wat is dat?

Datum van uitgave: Gewijzigde versie juli 2024