Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang (april 2017)

Tips en aandachtspunten voor maatschappelijke organisaties