Informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van geregistreerd partnerschap. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Dit informatieblad is bedoeld voor mensen die gaan scheiden of al gescheiden zijn en bevat de volgende onderwerpen:

  • Schema
  • Inleiding scheiden en uw pensioen
  • De verdeling van het ouderdomspensioen: welke keuzes heeft u?
  • De gevolgen voor het nabestaandenpensioen
  • Scheiden en internationale situaties
  • Levensgebeurtenissen na de verdeling van het pensioen: overlijden ex-partner, nieuw huwelijk
  • Vragen die u misschien heeft
  • Woordenlijst
  • Waar kunt u terecht voor hulp of informatie?

Voor de uitvoering van de wet is het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen' gemaakt. Dit formulier kunt u downloaden via deze site.

Datum van uitgave: oktober 2017

Gesproken versie