Verklaring van rechten voor slachtoffers van strafbare feiten

Als u slachtoffer bent van een strafbaar feit heeft u een aantal rechten. In deze verklaring worden uw rechten genoemd. Deze rechten gelden ook als u nabestaande bent van een slachtoffer van een strafbaar feit.

Verklaring van Rechten - Nederlands 2022 (PDF | 6 pagina's | 103 kB)

Verklaring van Rechten - Engels 2022 (PDF | 7 pagina's | 106 kB)

Verklaring van Rechten - Duits 2022 (PDF | 7 pagina's | 109 kB)

Verklaring van Rechten - Frans 2022 (PDF | 7 pagina's | 107 kB)

Gesproken versie