Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Deze brochure gaat over de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg. De wet regelt de voorwaarden waaronder zorgverleners medische gegevens veilig en elektronisch kunnen inzien of uitwisselen met andere zorgverleners. Daarnaast regelt de wet ook de rechten van patiënten bij elektronische gegevensuitwisseling.

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (PDF | 8 pagina's | 526 kB)

Gesproken versie