Bewind bij vermissing van een persoon - afwezigheidsbewind

In situaties waarin een persoon plotseling verdwenen is en niet bekend is waar deze zich bevindt, er ook geen contact mogelijk is en direct betrokkenen zoals de partner of familie zich ernstig zorgen maken over diens welzijn, kan er reden zijn om de persoon in kwestie als vermist te beschouwen. Vermissing brengt met zich mee dat de vermiste niet meer in staat is om zijn verplichtingen na te komen en zijn zaken te regelen. Wanneer de vermissing langere tijd duurt, kan het nodig zijn dat iemand anders het afhandelen van met name financiële zaken van de vermiste op zich neemt.

Deze publicatie bevat onder andere de volgende onderwerpen:

  • Zaakwaarneming en onderbewindstelling;
  • Taken en bevoegdheden van de bewindvoerder;
  • Bewind
  • Voorwaarden om het bewind aan te vragen
  • Procedure onderbewindstelling
  • Einde bewind;
  • Aansprakelijheid bewindvoerder;
  • Rol van Slachtofferhulp Nederland.

Datum van uitgave: juli 2020

Bewind bij vermissing van een persoon - afwezigheidsbewind (PDF | 3 pagina's | 68 kB)