Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) - samenvatting

De geactualiseerde spelregels van het MIRT bestaan uit twee zelfstandig leesbare delen. In deel I staat het beleidsmatige proces van samenwerking om tot besluitvorming te komen beschreven. Deel II beschrijft de besluitvormingsvereisten bij het Rijk om te komen tot een beslissing over een eventuele (gedeeltelijke) financiële rijksbijdrage.

Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) - samenvatting (PDF | 4 pagina's | 406 kB)