IBI-Nieuwsbrief nummer 81

Nieuwsbrief over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

In deze nieuwsbrief:

  • Begrotingsanalyse 2018 online
  • Monitor en ronde tafel gesprekken
  • Onderzoek KPMG
  • Leerplatform voor raadsleden: e-learning over financiën
  • Single information, Single audit (SiSa)
  • Controle contactfunctionaris Iv3 en SiSa
  • Informatie voor derden (Iv3)
  • Vooraankondiging Regiodagen Gemeentefinanciën 2018
  • Vanuit de Commissie BBV
  • Werkgroep lokale rekenkamers van start