Handreiking Wmcz 2018

Handreiking over de instelling van cliëntenraden in zorgorganisaties. De handreiking is bedoeld voor zorgorganisaties, cliënten en hun naasten. Inspraak en medezeggenschap  van cliënten en/of hun vertegenwoordigers in zorgorganisaties is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018).

Handreiking Wmcz 2018 (PDF | 39 pagina's | 173 kB)