Jobcarving in de zorg

Anders organiseren, nieuwe kansen

De personeelsuitdagingen in de zorg zijn groot. Er is een nijpend tekort aan personeel, professionals ervaren een hoge werkdruk en het ziekteverzuim loopt alsmaar op. Door de coronapandemie wordt dit nog versterkt. Iedereen werkt hard om professionals
aan zich te binden en voor de zorg te behouden. Tegelijkertijd voeren professionals taken onder hun niveau uit, terwijl de talentenvan velen onderbenut blijven. Jobcarving draagt - met succes– bij aan het oplossen van deze issues.