Factsheet 'Toestemmingen voor het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners'

Deze brochure beschrijft de regels voor toestemming van de patiënt voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners.