Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 2021

Brochure over de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet onderwijs). Per 1 augustus 2021 moeten alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert.

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 2021 (PDF | 3 pagina's | 140 kB)