Samenvatting openbare consultatie marktordening waterstof

Van 15 februari tot en met 18 maart 2022 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat belanghebbende in de gelegenheid gesteld om hun visie te geven op de ordening van de waterstofmarkt. Aan deze consultatie hebben 48 partijen deelgenomen. Van de reacties heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een samenvatting gemaakt.

Samenvatting openbare consultatie marktordening waterstof (PDF | 27 pagina's | 395 kB)