Brochure vereenvoudiging bekostiging PO

In deze brochure wordt ingegaan op de bekostigingssystematiek die naar verwachting vanaf kalenderjaar 2023 zal gaan gelden voor het primair onderwijs.

Er wordt stapsgewijs uitgelegd hoe de bekostiging voor scholen in het primair onderwijs en samenwerkingsverbanden op basis van de nieuwe systematiek berekend wordt. Ook is er aandacht voor aanpalende zaken als toelaatbaarheidsverklaringen voor speciale scholen voor basisonderwijs, liquiditeit en de effecten van fusies en opheffingen op de bekostiging. In de planning op hoofdlijnen wordt beschreven wat wanneer beschikbaar komt in de periode tot en met 2023, zoals de beschikkingen en informatieproducten.

Brochure vereenvoudiging bekostiging PO (PDF | 43 pagina's | 569 kB)