Meicirculaire gemeentefonds 2017

De meicirculaire 2017 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen - inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2017 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

Met ingang van de septembercirculaire 2017 worden de rekenbestanden conform de richtlijnen van de rijksoverheid alleen nog aangeboden in ODS-formaat (Open Document Spreadsheet). De overheid mag burgers, bedrijven en gemeenten namelijk niet dwingen om informatie in een leveranciersafhankelijk formaat zoals Microsoft Excel (.xls) te accepteren. Aanvankelijk zijn bij de meicirculaire 2017 geen bestanden in Excel-formaat meer gepubliceerd. Naar aanleiding van reacties van gemeenten is deze wijziging echter uitgesteld naar de septembercirculaire 2017, zodat gemeenten meer tijd hebben om zich op de verandering voor te bereiden.

ODS is een open, leverancieronafhankelijk formaat dat met vrijwel alle kantoorsoftware kan worden gelezen en bewerkt. U heeft verschillende opties om ODS-bestanden te openen en te bewerken:

Met LibreOffice (aanbevolen), dat gratis kan worden gedownload en geïnstalleerd via http://nl.libreoffice.org/   

Met Microsoft Excel 2013 en 2016, Office 365 en Office Online.

Met Doc4all, Aia Software, OpenIMS, OpenOffice, Koffice, StarOffice, et cetera.

Let op: de ODS-bestanden zijn niet te openen met Microsoft Excel 2010 of eerder. Deze versies van Microsoft Excel ondersteunen onvoldoende het open formaat ODS 1.2.

Meicirculaire gemeentefonds 2017 (PDF | 150 pagina's | 1,6 MB)

Rekenmodel meicirculaire 2017

Rekenmodel meicirculaire 2017 in constante prijzen

Taakmutatie 2017, mei 2017

Taakmutatie 2018, mei 2017

Taakmutatie 2019, mei 2017

Taakmutatie 2020, mei 2017

Uitsplitsing bedragen integratie-uitkering sociaal domein 2017-2022

IUSD Wmo 2017-2022

IUSD participatie 2017-2022

IUSD jeugd 2017-2022

Wmo-model 2015-2022

Mo-model 2015-2022

Vo-model 2017-2022

Schema nieuwe clusterindeling gemeentefonds