Definitieve versie Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2020

Dit is de gewijzigde definitieve versie nota verwachting accountantscontrole SiSa 2020, waarin de controleprocedure voor de controlerend accountant van de betreffende medeoverheid op de specifieke uitkeringen en/of de provinciale middelen wordt toegelicht.

Definitieve versie Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2020 (PDF | 36 pagina's | 847 kB)

Aanpassing 8 april 2021

Op 8 april 2021 is de Nota verwachtingen accountantscontrole licht aangepast. Het betreft hier verhelderingen en geen wezenlijke veranderingen van de strekking. De wijzigingen zien uitsluitend op het hoofdstuk over de Tozo.