MG 2021-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022

Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2021 en tot en met 30 juni 2022, inclusief:

  • de huurbevriezing per 1 juli 2021 in de sociale huursector
  • de beperking van de huurverhoging in de vrije sector (onder voorbehoud van instemming Eerste Kamer)
  • de eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen in een dure woningcorporatiewoning.

Let op: Bijlage III bevatte per abuis een fout. In deze versie (26 februari) is in Bijlage III de kolom van 166 tot en met 207 punten gecorrigeerd.

MG 2021-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022 (PDF | 35 pagina's | 642 kB)