Notitie aantoonbaarheid kwalificatie-eisen voorschoolse educatie

Deze notitie geeft aan hoe houders van kindercentra met voorschoolse educatie (VE), toezichthouders GGD en gemeenteambtenaren Handhaving kinderopvang, kunnen vaststellen of iemand voldoet aan de opleidingseisen om als beroepskracht in de VE te mogen werken.

Notitie aantoonbaarheid kwalificatie-eisen voorschoolse educatie