Definitief - Nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2023 - versie 9 april 2024

Dit is de definitieve versie nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2023, waarin de controleprocedure voor de controlerend accountant van de betreffende medeoverheid op de specifieke uitkeringen en/of de provinciale middelen wordt toegelicht.

Definitief - Nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2023 - versie 9 april 2024