Addendum bij de SiSa-invulwijzer 2023 - Regeling B2

Door aanpassingen in de Spuk B2 is de invulwijzer op een aantal punten aangepast of verduidelijkt.

Addendum bij de SiSa-invulwijzer 2023 - Regeling B2