Convenant Schone en zuinige Agrosectoren

Convenant, gesloten tussen de Rijksoverheid en vertegenwoordigers van de agrosector, met afspraken over milieudoelstellingen zoals emissiegrenzen.