Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2019-2023

Afspraken tussen de Rijksoverheid en de provincie Fryslân over de bevordering van de Friese taal en cultuur. Dit document is zowel in het Fries als het Nederlands.