Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2019-2023

Afspraken tussen de Rijksoverheid en de provincie Fryslân over de bevordering van de Friese taal en cultuur. Dit document is zowel in het Fries als het Nederlands.

Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2019-2023 (PDF | 55 pagina's | 1,2 MB)