Assen - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

De gemeente Assen diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Convenant (PDF | 7 pagina's | 257 kB)

Aanbiedingsbrief (PDF | 2 pagina's | 181 kB)

Samenvatting uitvoeringsplan (PDF | 13 pagina's | 1,3 MB)

Uitvoeringsplan (PDF | 48 pagina's | 6,7 MB)

Letter of Intent Enexis (PDF | 1 pagina | 187 kB)

Letter of Intent Actium (PDF | 1 pagina | 72 kB)

Letter of Intent provincie (PDF | 1 pagina | 104 kB)

Collegebesluit voorbereiding aanvraag (PDF | 4 pagina's | 332 kB)

Collegebesluit aanvraag (PDF | 4 pagina's | 1,3 MB)

Verslag reflectieve monitor 2019 (PDF | 6 pagina's | 967 kB)

Verslag reflectieve monitor 2020 (PDF | 3 pagina's | 348 kB)