Middelburg - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

De gemeente Middelburg diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Convenant (PDF | 8 pagina's | 347 kB)

Aanvraag (PDF | 20 pagina's | 1,6 MB)

Benutting restwarmte Eastman (PDF | 28 pagina's | 1,8 MB)

Letters of Intent (PDF | 11 pagina's | 76 kB)

Overeenkomst Eastman (PDF | 12 pagina's | 800 kB)

Overeenkomst Woongoed (PDF | 12 pagina's | 383 kB)

Paraaf Middelburg (PDF | 1 pagina | 26 kB)

Verslag reflectieve monitor 2019 (PDF 5 pagina's | 841 kB)

Verslag reflectieve monitor 2020 (PDF | 2 pagina's | 456 kB)