Noordoostpolder - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

De gemeente Noordoostpolder - Nagele, diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Convenant (PDF | 8 pagina's | 262 kB)

Aanvraag (PDF | 24 pagina's | 1,4 MB)

Openbare besluitenlijst B&W (PDF | 4 pagina's | 146 kB)

Steunbetuiging (PDF | 1 pagina | 96 kB)

Aanbevelingsbrief (PDF | 1 pagina | 231 kB)

Verslag reflectieve monitor 2019 (PDF | 6 pagina's | 828 kB)

Verslag reflectieve monitor 2020 (PDF | 4 pagina's | 484 kB)