Den Haag Bouwlust - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

De gemeente Den Haag diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Convenant (PDF | 7 pagina's | 149 kB)

Oplegbrief convenant (PDF | 2 pagina's | 99 kB)

Aanbiedingsbrief (PDF | 2 pagina's | 111 kB)

Samenvatting uitvoeringsplan (PDF | 5 pagina's | 404 kB)

Uitvoeringsplan (PDF | 41 pagina's | 2,6 MB)

Collegebesluit (PDF | 1 pagina | 65 kB)

Verslag reflectieve monitor 2019 (PDF | 6 pagina's | 850 kB)

Verslag reflectieve monitor 2020 (PDF | 5 pagina's | 470 kB)