Convenant verduurzaming in de koopketen

Het gezamenlijke doel van de partijen is om het onderwerp verduurzaming in de keten te verankeren, de bewustwording te vergroten en de investeringen in verduurzaming te stimuleren bij kopers en woningeigenaren, en daarmee een bijdrage te leveren aan het behalen van de Klimaatdoelen voor 2030.

Om dit gezamenlijke doel te behalen zijn er afspraken met partijen gemaakt die zijn vastgelegd in dit convenant.

Convenant verduurzaming in de koopketen (PDF | 11 pagina's | 253 kB)