Memorandum of Understanding between the Kingdom of Saudi Arabia and Netherlands

Op 11 mei hebben het Koninkrijk van Saudi-Arabië en Nederland een MOU ondertekend om de samenwerking op het gebied van (hernieuwbare) energie, energie-efficiëntie en energie veiligheid te bestendigen. Partijen hebben uitgesproken de samenwerking te verdiepen op het gebied van onder andere waterstof, technologieën ter mitigatie van klimaatverandering en andere duurzame energiebronnen.