Memorandum of Understanding between the Kingdom of Saudi Arabia and Netherlands

Op 11 mei hebben het Koninkrijk van Saudi-Arabië en Nederland een MOU ondertekend om de samenwerking op het gebied van (hernieuwbare) energie, energie-efficiëntie en energie veiligheid te bestendigen. Partijen hebben uitgesproken de samenwerking te verdiepen op het gebied van onder andere waterstof, technologieën ter mitigatie van klimaatverandering en andere duurzame energiebronnen.

Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Saudi Arabia and the Government of the Netherlands on Energy