Convenant Ouderen en toekomstbestendig wonen

In dit convenant staan afspraken tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en partijen in de hypotheeksector om het bewustzijn en de kennis van ouderen over hun (financiële) mogelijkheden op het gebied van wonen, verhuizen en hypotheken te vergroten. Doel is dat ouderen kunnen wonen in een woning die aansluit bij hun wensen en levensfase.

Convenant Ouderen en toekomstbestendig wonen