Gezamenlijke verklaring van Nederland en Denemarken over samenwerking op het gebied van grensoverschrijdend transport van CO2

Verklaring tussen Denemarken en Nederland over grensoverschrijdend transport van CO2 met het doel van permanente geologische opslag.