Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012

Op 1 juli 2012 zal afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012 in werking treden. Deze afdeling bevat voorschriften over veilig onderhoud op en aan gebouwen.

Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 (PDF | 8 pagina's | 551 kB)

In afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012 worden voorschriften gegeven over veilig onderhoud op en aan gebouwen.

Middels de Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 wordt aannemelijk gemaakt of de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen voldoet aan het gestelde in afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012. Het gebruik van deze checklist volgt uit artikel 1.13 van de Regeling Bouwbesluit 2012. De Checklist is ook in de Regeling omgevingsrecht (Mor) artikel 2.2 opgenomen als indieningsvereiste voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen.