Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen

Op 1 januari 2024 is paragraaf 4.7.11 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in werking getreden. Deze paragraaf bevat voorschriften over veilig onderhoud op en aan gebouwen.

Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 (PDF | 8 pagina's | 551 kB)

In paragraaf 4.7.11 van het Bbl worden voorschriften gegeven over veilig onderhoud op en aan gebouwen.

Met de Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen wordt aannemelijk gemaakt of de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit voldoet aan het gestelde in paragraaf 4.7.11 van het Bbl. Het gebruik van deze checklist volgt uit artikel 4.241, tweede lid, van het Bbl. De Checklist is ook in artikel 7.11 van de Omgevingsregeling (Or) opgenomen als indieningsvereiste voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit: bouwwerkinstallaties.