Participatieverklaring

De participatieverklaring is onderdeel van de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers. Tijdens het participatieverklaringstraject wordt onder andere de landelijke participatieverklaring ondertekend.