Contactgegevens bevoegde overheden Wbb

Overzicht van contactgegevens van bevoegde overheden in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De contactgegevens worden gebruikt bij BUS-meldingen (Besluit uniforme saneringen) en -evaluaties. De gegevens in het overzicht zijn bijgewerkt tot 9 augustus 2018.