Contactgegevens bevoegde overheden Wet bodembescherming

Overzicht van contactgegevens van bevoegde overheden in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De contactgegevens worden gebruikt bij BUS-meldingen (Besluit uniforme saneringen) en -evaluaties. De gegevens in het overzicht zijn bijgewerkt tot 11 december 2023.