Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Met dit digitaal invulbare formulier kunt u een melding doen van een activiteit die valt onder het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop). Denk aan het organiseren van een popfestival. In het formulier staat omschreven wanneer u wel of niet verplicht bent om een melding te doen.

Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (PDF | 6 pagina's | 246 kB)

In veel gevallen valt de gebruiksmelding samen met een andere melding of vergunningaanvraag. Om die reden kan de gemeente dit meldingsformulier combineren met een eigen formulier. U hoeft dan bepaalde gegevens maar één keer aan te leveren. Informeer daarom bij uw gemeente welk formulier het beste bij uw melding past.