Aanvraagformulieren inschrijving in het register buitenlandse kinderopvang

Met deze formulieren kunt  u een aanvraag tot inschrijving in het register buitenlandse kinderopvang indienen voor: 

  • een kinderopvangvoorziening (dagopvang of buitenschoolse opvang) of
  • een gastouder.