Rapportageformulier tegoeden en bezittingen van personen en organisaties op de sanctielijst (Engels)

Personen en organisaties op de sanctielijst zijn verplicht zich binnen 6 weken na verschijning op de lijst te melden als zij in EU-landen tegoeden en bezittingen hebben. Doen ze dat niet? Dan zijn zij in overtreding.

Via dit rapportageformulier moeten personen of organisaties hun tegoeden en bezittingen melden. Dit rapportageformulier en alle andere relevante informatie moeten per e-mail worden verstuurd aan:

Zorg dat het rapportageformulier volledig is ingevuld. Binnen twee weken na ontvangst van de informatie, stuurt Nederland deze door naar de Europese Commissie.

Bij het invullen van het rapportageformulier: houd rekening met de richtlijnen van de Europese Commissie en bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen (in het Engels).