Gesproken versie van Wanneer heb ik recht op betaald ouderschapsverlof?

In het volgende geluidsfragment hoort u wanneer u recht heeft op betaald ouderschapsverlof. Het fragment is de gesproken versie van de informatie op de pagina Wanneer heb ik recht op betaald ouderschapsverlof? 

Gesproken versie van Wanneer heb ik recht op betaald ouderschapsverlof?