Werkprogramma DINGtiid 2022-2023

Voorgenomen Werkprogramma 2022-2023 van DINGtiid, het orgaan voor de Friese taal. 

Werkprogramma DINGtiid 2022-2023 (PDF | 10 pagina's | 273 kB)