Kennisagenda SZW 2023/2026

Wat zijn de grote kennisvragen voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de komende jaren? Sinds 2008 publiceert het Ministerie van SZW elke vier jaar een kennisagenda. Deze geeft aan welke kennis al aanwezig is op het werkgebied van SZW, en welke kennis er nog nodig is. De wens is dat de nieuwe kennisagenda de komende jaren een kompas kan zijn voor SZW zelf en voor de partners waarmee wordt samengewerkt.

Kennisagenda 2023/2026 (PDF | 17 pagina's | 6,7 MB)

Technische bijlage Verkenning maatschappelijke trends en ontwikkelingen (PDF | 14 pagina's | 151 kB)