Jaarplan Auditdienst Rijk 2024

Het jaar 2023 was een bewogen jaar. Een periode waarin we veel hebben bereikt en de dienst zich goed heeft ontwikkeld, maar we staan ook voor de nodige uitdagingen die we in 2024 het hoofd moeten bieden.

In dit jaarplan lichten we deze acties toe en presenteren we onze vernieuwde Balanced Score Card. We hebben nieuwe, ambitieuze doelstellingen opgenomen die de kwaliteit van de Auditdienst Rijk (ADR) naar een hoger niveau kan brengen. Dit om verder te bouwen aan een Auditdienst die een belangrijke bijdrage levert aan een beter functionerende overheid door onafhankelijk onderzoek naar sturing, beheersing en verantwoording.

In 2024 staan centraal:

  • We bouwen aan een opdrachtenportefeuille met onderzoeken naar sturing en beheersvraagstukken op duurzaamheidsgebied. Daarnaast ontwikkelen we ons richting assuranceprovider voor duurzaamheidsverslaggeving.
  • We investeren in extra recruitment om wervingsacties uit te voeren, gericht op specifieke disciplines en met aandacht voor diversiteit en inclusie. Daarnaast zullen wij ons werk slimmer moeten organiseren (bijvoorbeeld door de inzet van IT) om daarmee een efficiëntere controleaanpak te bewerkstelligen.
  • In het veilige werkklimaat dat wij onze medewerkers willen bieden, moeten zij zich ook verder kunnen ontwikkelen. Hiervoor investeren wij ook in opleiding en training en in het mentorenprogramma om hen nog sterker in hun rol te krijgen.

ADR in Beeld

Lees het Jaarplan Auditdienst Rijk 2024 online via 'ADR in Beeld'.