Jaarplan 2024 Staatstoezicht op de Mijnen

In dit jaarplan geeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een beeld van haar prioriteiten voor 2024. Dit plan is tot stand gekomen op basis van de eigen risico-inschattingen, de wettelijke verplichtingen en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Jaarplan 2024 Staatstoezicht op de Mijnen