XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Rijksjaarverslag 2016

Verantwoording van de uitgaven in 2016 die vallen onder hoofdstuk XVII van de Rijksbegroting.