XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Rijksjaarverslag 2017

Verantwoording van de uitgaven in 2017 die vallen onder hoofdstuk XVII van de Rijksbegroting.

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Rijksjaarverslag 2017 (PDF | 114 pagina's | 1,1 MB)