XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Rijksjaarverslag 2017

Verantwoording van de uitgaven in 2017 die vallen onder hoofdstuk XVII van de Rijksbegroting.